Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар

З.5.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хариуцсан нэгж /Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар/, түүний чиг үүрэг:
3.5.1.ЭД хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
3.5.2.Эд хөрөнгийн эрхийг хууль тоггоомж, холбогдох журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгэх болон эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбогдсон үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангах;
3.5.3. Мэдээлэл нийлүүлэх үйл ажиллагааг эрхлэхтэй холбогдсон сургалт зохион байгуулах;
3.5.4. Хуульд заасан шаардлагыг хангасан, хүсэлт гаргасан нотариатчтай мэдээлэл нийлүүлэх, мэдээлэл авах гэрээ байгуулах, гэрээний биелэлтэд хяналт тавих;
3.5.5. Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийг цахим мэдээллийн санд бүртгэж, бүртгэлийн дугаар олгох, бүртгэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хугацааг сунгах, бүртгэлийг цуцлах болон бүртгэлийн лавлагааг олгох;
З.б.б.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ, тайланг улсын хэмжээнд нэгтгэн гаргах;
3.5.7.Эд хөрөнгийн эрхийн цахим бүртгэлийн ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах;
3.5.8.Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлэх;
3.5.9. хуульд заасан бусад чиг үүрэг.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт