Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэ зохицуулалтууд, голлох ойлголт


Бүртгэлийн төрөл:

  • шинээр үүсэн байгуулагдсаны,
  • өөрчлөн байгуулагдсаны,
  •  гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын,
  •  салбар, төлөөлөгчийн газрын,
  • тамга, тэмдэг хийлгэх зөвшөөрөл буюу хяналтын дугаарын,

Бүртгэх байршил: 
- Нийслэлд УБЕГ-ын III байр (зуун айл) 
- Орон нутагт Улсын бүртгэлийн хэлтэс 
Бүртгэх хэлбэр: 
- нөхөрлөл - компани - холбоо буюу төрийн бус байгууллага 
- сан 
- хоршоо 
- шашны байгууллага 
- нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд 
- төрийн байгууллага, албан газар 
- улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 
- аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 
- гадаадын компани, нөхөрлөлийн төлөөлөгчийн газар 
- олон улсын гэрээ, хэлэлцээрээр байгуулагдсан Засгийн газар хоорондын байгууллага, түүний төлөөлөгчийн газар 
Бүрдүүлэх материал: 
- Бүртгэл хийлгэхэд бүрдүүлэх материалыг www.burtgel.gov.mn/service хуулийн этгээдийн үйлчилгээ цэснээс харах 
Хуулийн этгээдийн нэр:
- Биечлэн ирж авах боломжтой 
- Интернэтээр авах боломжтой http://les.burtgel.gov.mn 
- Өмнө нь олгогдсон бүх нэрийг ил тод, нээлттэй харах боломжтой 
- Иргэд өөрсдөө нэрээ шүүж, давхацсан, адил төстэй нэрсийг харах боломжтой 
- Нэр баталгаажуулснаас хойш 30 хоногийн хугацаанд хуулийн этгээдээ бүртгүүлнэ 
- Нэрийн баталгаажилтаа 60 хүртэл хоногоор сунгуулах боломжтой 
- Нэр баталгаажуулахтай холбоотой журмыг www.legalinfo.mn –ээс харах
Хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг: 
- Цаасан хувийн хэрэг /эх нотлох баримтыг архивт хадгална/ 
- Цахим хувийн хэрэг /2019.08.01-ээс бүртгэлийн үйл ажиллагаанд ашиглана/ 
- 2019.08.01 –ээс хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг тухайн салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа явуулах тухай орон нутагт нь бүртгэнэ. 
Тамга, тэмдэг хийлгэх зөвшөөрөл:
- Тамга, тэмдэг хийлгэх хяналтын хуудас буюу зөвшөөрлийг бүртгэлийн байгууллагаас авна 
- Тамга, тэмдэг элэгдэж хуучирсан, устсан, гэмтсэн, өнгө, загвар, хэлбэрийг өөрчлөх, улсын бүртгэлийг хүчингүйд тооцсоны улмаас тамга, тэмдгийг ашиглах боломжгүй болсон, нэр, хэлбэрээ өөрчилсөн, хаяж үрэгдүүлсэн бол хяналтын хуудсыг дахин авна 
- Бүрдүүлэх материалыг www.burtgel.gov.mn/service хуулийн этгээдийн үйлчилгээ цэснээс харах
Бүртгүүлэх болон бүртгэх хугацаа: 
- Нэрээ баталгаажуулснаас хойш өргөдөл, баримт бичгээ улсын бүртгэлийн байгууллагад 30 хоногийн дотор хүргүүлнэ. Өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 2 өдөрт бүртгэнэ. 
- Улсын бүртгэлийн аливаа мэдээлэл (нэр, хаяг, удирдлага, үйл ажиллагааны чиглэл, хувьцаа эзэмшигчид өөрчлөгдөх, татан буугдах г.м)-дээ өөрчлөлт оруулах шийдвэр гаргасан бол ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад өргөдөл, баримт бичгээ хүргүүлнэ. Өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 2 өдөрт бүртгэнэ. 
- Хуулийн этгээдээ татан буулгах шийдвэр гаргасан бол энэ тухайгаа өдөр тутмын сонин хэвлэлд зарласнаас хойш 2 –оос доошгүй сарын дараа өргөдөл, холбогдох баримт бичгээ бүрдүүлэн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана. Өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдөрт татан буулгасан тухай бүртгэнэ. 
Олон нийтэд нээлттэй мэдээлэлwww.burtgel.mn
- хуулийн этгээдийн нэр, 
- хаяг, 
- регистрийн дугаар,
- төрөл, хэлбэр,
- үйл ажиллагааны чиглэл,
- улсын бүртгэлд бүртгэсэн огноо, 
- үүсгэн байгуулагч, эзэмшигчийн нэр,
- итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээдийн нэр, 
- өөрчлөн байгуулагдсан эсэх, 
- хэлбэр, оноосон нэр өөрчлөгдсөн эсэх, 
- татан буугдсан эсэх 
Зарим онцлог зохицуулалт: 
- Улсын бүртгэлийн байгууллага өөрт байгаа мэдээллийг иргэдээс шаардахгүй. Нэр баталгаажуулах, бүртгэл хийлгэхээр өргөдөл гаргахдаа иргэн хурууны хэгээ уншуулснаар иргэний үнэмлэх, паспорт, лавлагаа зэрэг өөрийг нь таних бичиг баримтыг шаардахгүй. 
- Хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон Боловсрол сургалтын байгууллага нь 2 жилийн хугацаанд хэлбэрээ /компани, холбоо буюу ТББ, сангийн аль нэгийг сонгох/ өөрсдөө тодорхойлж улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 
- Компани нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй бол томилсон болон өөрчилсөн мэдээллээ 2018.11.01 –ээс эхлэн заавал улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 
- 2018-11-01-ээс өмнө нэр баталгаажуулсан иргэд 3 сарын дотор хуулийн этгээдээ байгуулж, бүртгүүлээгүй тохиолдолд нэрийн баталгаажилтыг хүчингүйд тооцох 
- Шинээр үүсгэн байгуулагдаж буй гадаадын хөрөнгө оруулалтай компани, нөхөрлөлийг бүртгэх хугацаа ажлын 10 өдөр байсныг 5 өдөр болгон багасгасан.
- 2018.11.01-ээс эхлэн санхүүгийн тайлангаа 8 ба түүнээс дээш улирал дараалан гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад илгээж баталгаажуулаагүй бол хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хасах талаар санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн улсын бүртгэлийн байгууллага өөрийн цахим хуудсаар нийтэд зарлаж, зарласнаас хойш 6 сарын дотор бичгээр санал, гомдол гаргаагүй, дампуурлын хэрэг үүсгээгүй, санхүүгийн тайлангаа гаргаагүй, шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон өр, төлбөргүй бол хасах

Видео мэдээ

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт