Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар сонгуулийн тухай хуулийг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллалаа

Сонгуулийн тухай хуулийн 23, 61, 64, 66, 89 дүгээр зүйлд тус тус заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, танилцуулах, хүргүүлэх ажлын хүрээнд Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 1 дүгээр сарын 31-ний А/134 тоот тушаалаар  сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий  “Ажлын хэсэг”-ийг байгуулж,  тус хуулийг хэрэгжүүлэх 88 ажил бүхий  үйл ажиллагааны нарийвчилсан  төлөвлөгөөг  баталж төлөвлөгөөнд тусгасан нийт ажлыг хуульд заасан хугацаанд бүрэн хэрэгжүүллээ. 

 Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний орон нутаг дахь салбар, нэгжийн 718 ажилтан 2017 оны 01 дүгээр  сарын 28-ны өдрөөс 2017 оны 07  дугаар сарын 08-ны өдрийг хүртэл ажлын болон ажлын бус 103 өдөр, тагнуулын байгууллагаас иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сантай ажиллахыг зөвшөөрсний үндсэн дээр бүртгэлийн байгууллагатай гэрээ байгуулсан 2554 итгэмжлэгдсэн ажилтан 2017 оны 06 дугаар сарын 01-нээс 07 дугаар сарын  08-ны өдрийг хүртэл нийт 3272 албан хаагч ажиллалаа. 

Улсын хэмжээнд 6534 иргэний улсын бүртгэлийн лавлагааг  сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хувилбарт тусгасан. Үүнээс нэмэхээр 2194, хасахаар 3952, засахаар 388 лавлагааг иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд үүсгэж, сонгогчдын нэрийн жагсаалт, сонгогчдын нэрийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулсан тайлан, сонгогчдын нэрийн жагсаалт хүлээлцэх актыг 3 хувь хэвлэж, аймаг дүүргийн сонгуулийн хороо болон санал авах байранд тус тус хүргүүлсэн. Сонгуулийн тухай хуулийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, сонгогчийн бүртгэлийн техник, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах, санал авах өдөр сонгогчид бүртгэлийн хуудас олгох ажлыг хэрэгжүүлж ажиллав. 

Түүнчлэн тус газрын даргын 2017 оны А/542 дугаар тушаалын дагуу аймаг, нийслэлийн бүртгэлийн байгууллагын албан хаагч, итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад 2017.06.15-24-ний өдрүүдэд мэдээллийн технологийн болон эрх зүйн сургалтыг тус тус зохион байгуулсан. Уг сургалтаар итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад сонгогчийн бүртгэлийн тоног төхөөрөмж, сонгогчийн бүртгэлийн програм дээр ажиллах чадвар эзэмшүүлэх, иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас хэвлэгдсэн лавлагааг үндэслэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хувилбарт тусгах, сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэвлэх, санал авах өдөр сонгогчийн бүртгэлийг тулган шалгах, сонгогчийн бүртгэлийн төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангах, Сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлын хүрээнд бүрэн мэдээлэл өгсөн. Сонгогчийн бүртгэлийн үнэн зөв байдлыг хангах зорилго бүхий сургалтад 2554  итгэмжлэгдсэн ажилтан /нөөц 198/ оролцуулан, 21 аймаг, 9 дүүрэгт амжилттай зохион байгуулав. Түүнчлэн сургалтаар улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнууд санал авах өдөр зааварчилгааны дагуу нээх, хаах, сэргээх кодыг ашиглах, сонгогчийн бүртгэлийн мэдээллийг дэлгэц дээр гаргах дадлага эзэмшиж, Сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангийн өөрчлөлтийн лавлагааг үндэслэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хувилбарт мэдээллийг тусгав.

Мөн Сонгуулийн тухай хуулийн 66.1, 61.15 дахь хэсэгт заасны дагуу иргэдийн засаг захиргааны нэг нэгжээс өөр нэгжид шилжин суурьших хөдөлгөөнийг түр зогсоосон тухай, сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ шалгах тухай хоёр төрлийн шторк бэлтгэн хоёр телевизээр иргэдэд хүргэсэн. 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал авах өдөр хуульд заасан чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж, 21 аймаг, 9 дүүргийн шуурхай багаас ирүүлсэн мэдээллийг шалгаж, сонгогчдын нэрийн жагсаалттай холбоотой  гомдлыг хүлээн авч, тухай бүрт нь шийдвэрлэн ажиллалаа. 

 

Видео мэдээ

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Цагдаагийн гудамж
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890, 320502 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт