Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс шинэчлэгдэж, буурлаа

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд харилцан адилгүй олон төрлийн үнэ, хураамжийг шат дамжлага болгонд авч, иргэдэд хүндрэл чирэгдэл учруулдаг байсан. Тэгвэл энэхүү төлбөр, хураамжийн асуудлыг цэгцэлж, үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэн тогтоох ажлын хүрээнд "Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай" Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоол батлагдан гарсан.

Мөн УИХ-аас Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг баталсан. Энэхүү хууль тогтоомжийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхлэх бөгөөд улсын бүртгэлийн 128 төрлийн үйлчилгээнд үйлчилгээний хөлс авдаг байсныг 86 болгон бууруулаад байна. Өөрөөр хэлбэл 1 удаагийн төлбөрөөр 1 үйлчилгээ авна гэсэн үг юм. Өмнө нь иргэний үнэмлэх авахын тулд 4-5 шат дамжлага дамжин зургийн баталгаажилт хийлгэх, тэмдэгтийн хураамж, үнэмлэх, маягтын үнэ зэргийг тушаадаг байсан бол одоо нэг хураамжыг нэг л газар тушаадаг болсноороо ихээхэн ач холбогдолтой. Үүнээс гадна гадаад паспортыг өмнө нь 1,2,3,4,5 жилийн сонголттойгоор олгодог байсан бол одоо зөвхөн нэг бол 1 жилээр, эсвэл 5 жилээр авах 2 төрлийн сонголттой болсон. 1 жилээр авахад 22.500, 5 жилээр авахад 32.500 төгрөг, Мөн өмнөх гээсэн паспортыг хүчингүй болгоход 2500 төгрөгийн хураамж төлж байсан бол одоо үнэ төлбөргүй болсон байгаа. Мөн төрснийг болон нас барсныг бүртгэхэд өмнө нь 2500 төгрөгийн хураамж төлдөг байсан бол одоо зөвхөн тэмдэгтийн хураамж 220 төгрөг төлөх юм. Түүнчлэн үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрээ хэлцлийн үндсэн дээр бусдын өмчлөлд шилжихэд урьд нь 3 шатлалаар 13.000-65.000 төгрөг төлдөг байсан бол одоо үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийн дүнгээс хамаарч 0.01-0.015 хувь буюу 1000-1500 төгрөг төлдөг болж буурч байгаа юм. Мөн барьцааны гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэхэд тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх үнэ хөлс авдаг байсныг "Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай" Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолоор 0.05 хувь болгож 50 хувь бууруулсан. Үүнээс гадна иргэд аймгаас аймагт, нийслэлээс аймагт шилжихэд шат дамжлага болгон дээр 3000-5000 төгрөгийн хураамж авдаг байсныг цэгцэлж, ХААТР маягт, үнэт цаасыг үнэгүй болгож зөвхөн нэг үнийг шилжиж очсон газарт нь хурааж байхаар тогтоогоод байна. Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээний үнэ, хураамжийг ийнхүү бууруулж, олон шат дамжлаг дамжин төлбөр хураамж төлдөг байсныг болиулснаар нэг талаас иргэдийн өмчлөх эрхийг хамгаалах, эд хөрөнгийг бүртгэж баталгаажуулах, түүнийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нөгөө талаас иргэдэд төрийн үйлчилгээг ойлгомжтой, нэг цэгээс шуурхай хүргэх нөхцөл бүрдээд зогсохгүй иргэдийн ажлын цаг завыг хэмнэсэн чухал ач холбогдолтой.

Please publish modules in offcanvas position.