Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн ажилтай танилцлаа.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж шинэ оны өмнө Монгол Улсын иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлж, шинэчилсэн бүртгэлийн ажлын явцтай танилцан, Монгол Улсын иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн ажлыг богино хугацаанд үр дүнтэй зохион явуулсан байна гэж дүгнэлээ.

Монгол Улсын иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн ажил төлөвлөсний дагуу үр дүнтэй явагдаж, иргэд идэвхтэй хамрагдлаа. Улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар иргэний шинэчилсэн бүртгэлд насанд хүрсэн 1747842 иргэн хамрагдсан нь нийт бүртгэгдвэл зохих насанд хүрсэн иргэний 90.3 хувь байна. Үүнээс нийслэлд 737926 иргэн буюу 90.0 хувь, орон нутагт 1009916 иргэн буюу 90.7 хувь нь бүртгэлд хамрагдаад байна. Мөн насанд хүрээгүй 16-аас доош насны 714399 хүүхдийг эх, эцэг асран хамгаалагч дээр нь бүртгэлд хамруулсан нь нийт бүртгэгдвэл зохих хүүхдийн 88.1 хувь нь байна. Шинэчилсэн бүртгэлд 18 аймаг, нийслэлийн 6 дүүрэгт 90-ээс дээш хувьтай явагдаж байна. Тухайлбал Дорноговь аймаг 98.2, Өмнөговь 97.4, Архангай 96.5, Увс 96.0, Дундговь 95.3, Сүхбаатар 95.1, Орхон 94.9, Говь-Алтай 94.7, Баянхонгор 94.7, , Өмнөговь 94.3, Говь-Сүмбэр 93.6, Булган 92.8, Хөвсгөл 90.4 хувийн өндөр үзүүлэлттэй явагдаж байгаа бол нийслэлд Багануур дүүрэг 99.1, Чингэлтэй 95.2, Багахангай 93.9, Сонгинохайрхан 92.7, Баянзүрх 91.5, хувьтай бүртгэлийн ажил улсын хэмжээнд үр дүнтэй явагдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн 16-аас дээш насны нийт 1501856, 16-аас доош насны 705245 мянган иргэний мэдээллийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт хүргүүлээд байна. Ийнхүү анх удаа Монгол Улсын иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн ажлыг 21 аймгийн 334 сум, нийслэлийн 9 дүүргийн 132 хороо, нийт 466 бүртгэлийн нэгжид 5 сарын хугацаанд төлөвлөсөн ёсоор зохион явуулж, зорьсон үр дүндээ хүрлээ. Шинэчилсэн бүртгэл явагдсанаар төрөөс иргэд, байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай, үр ашигтай, бодитой, тэгш, шударга хүргэх нөхцлийг бүрдүүлэх, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, иргэний эрхийг хамгаалах, баталгаажуулах, улмаар иргэний биеийн давхцахгүй өгөгдөл, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгох, цаашлаад үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн ач холбогдол оршиж байгаа билээ. Харин 2011 оноос Гадаад харилцааны яам, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамтай хамтран гадаад улсад амьдарч байгаа иргэнээ бүртгэх ажлыг эхлүүлнэ.

Please publish modules in offcanvas position.