Тооллого, бүртгэл хоёр тусдаа асуудал

Монгол Улсын иргэний шинэчилсэн бүртгэлийг 2009 онд батлагдсан Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд буюу энэ хуульд заасан иргэний бүртгэлийн шинэ төрөл болох биеийн давхцахгүй өгөгдөл болох хурууны хээг бүртгэх зорилгоор зохион байгуулж байна.

Иргэний бүртгэл нь байнгын шинжтэй, өдөр тутмын ажил байдаг бол хүн ам, орон сууцны тооллогыг НҮБ-ээс гаргасан зөвлөмжийн дагуу дэлхийн ихэнх улс орнууд 10 жилийн давтамжтайгаар зохион байгуулж дуусгадаг ажил юм. Мөн тодорхой иргэний төрөлт, нас баралт, гэрлэлт, шилжилт хөдөлгөөн гэх мэт шууд эрх зүйн үр дагавар үүсгэж байдаг үйл явдлыг төрөөс бүртгэж баталгаажуулах зорилгоор иргэний бүртгэлийг хөтөлдөг бол хүн ам, орон сууцны тооллогыг статистик мэдээлэл цуглуулах, судалгаа, шинжилгээний зорилгоор зохион байгуулдаг. Түүнчлэн иргэний бүртгэлийг хийхдээ заавал хуульд заасан нотлох баримтыг үндэслэдэг бол хүн амын тооллогыг зохион байгуулахад иргэдээс нотлох баримт шаарддаггүй гэх мэт дээрх хоёр ажил нь өөр өөрийн онцлог ялгаатай. Иймээс тооллого, бүртгэл гэдэг хоёр тусдаа зүйл гэдгийг иргэд салгаж ойлгох хэрэгтэй юм.

Please publish modules in offcanvas position.