Шинэчилсэн бүртгэлд төрсний гэрчилгээ зайлшгүй шаардлагатай

Иргэний үнэмлэх нь бай¬саар байтал яагаад заавал төрсний гэрчилгээ шаар¬даад байгаа юм бэ. Иргэ¬ний үнэмлэхийг нь үндэслээд бүртгэчихэж болохгүй юмуу гэсэн хүмүүс их байна. Ингэж асуух нь аргагүй. Тус газар иргэний бүртгэлийн зөрчлийг арилгаж, үнэн зөв бодитой мэдээлэлтэй болох зорилгоор төрсний гэрчилгээ шаардаж байгаа билээ.

Төрсний гэрчилгээ нь тухайн хүний хувьд хамгийн анхдагч эх нотлох баримт бичигт тооцогддог. Манай улс 1980 онд улаан паспорт олгох, 1988 онд иргэддээ регистрийн дугаар олгох, 1999 оноос улаан паспортыг иргэний үнэмлэхээр солих зэрэг ажлыг зохион байгуулахдаа иргэдийнхээ мэдээллийг ямар нэг эх нотлох баримттай тулгаагүй. Үүнээс болж 70, 80-аад онд байсан зөрчлийг арилгаж чадахгүйгээр, түүнийгээ баталгаажуулах маягтай явсаар ирсэн. Үүнээс болж төрсний гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн, улмаар төрсөн он, сар, өдөр, эцэг, эхийн нэр, өөрийн нэр зөрүүтэй байх, овог нэрээ өөрчилсөн зэрэг зөрчил нэлээд гарсан. Түүнчлэн тухайн үед бүртгэл хөтөлж байсан ажиллагсад нь мэргэжлийн бус, орон тооны бус, өөр ажил алба давхар хашдаг хүмүүс байсан, мөн бүртгэлийн ажил бүхэлдээ гар ажиллагаатай байсан зэрэг нь ч үүнд нөлөөлсөн байх талтай. Үүнээс гадна иргэдийн өөрсдийнх нь санаатай үйл ажиллагаанаас үүссэн зөрчлүүд ч бас их байна. Тухайлбал, дээхнэ үед бол иргэд сургуульд орохгүй, цэрэгт явахгүй, тэтгэвэрт эрт гарах гэж насаа дардаг байсан бол 90-ээд оны дунд үес эхлэн гадаадын өндөр хөгжилтэй улсын их дээд сургуульд суралцах, спортын уралдаан тэмцээнд оролцох гэж, эсвэл тэтгэвэрт гарахаас зайлсхийх зорилгоор насаа нэмэх, гадаад улсад зорчих виз хүсэхтэй холбоотойгоор зургаа солих, бусдын бичиг баримтыг ашиглах, улмаар бусдын бичиг баримтаар бүртгүүлэх гэх мэт зөрчлүүд байсан. Тиймээс нэгэнт бий болсон зөрчил дутагдлыг засч залруулах, цаашид гаргахгүй байх талаар тус газар бүхий л нөөц бололцоогоо дайчилж, иргэдтэйгээ хамтран шийдвэрлэх шаардлага гарч ирсэн юм. Иймээс иргэдээс төрсний гэрчилгээ болон иргэний үнэмлэхийг хамтад нь шаардаж иргэний үнэмлэхний мэдээллийн сантай тулгаснаар олон зөрчил, дутагдлыг илрүүлэн засч залруулж байна. Тухайлбал, өнөөдрийн байдлаар баримт бичгийн зөрчилтэй гэх үндэслэлээр лавлагаа авсан иргэдийн 46.2 хувь нь төрсний бүртгэлийн болон иргэний үнэмлэхийн сан дахь мэдээлэл зөрүүтэй байсныг залруулсан.

Please publish modules in offcanvas position.