Иргэний баримтын архив өдөрт 1000 орчим иргэнд төрөлтийн бүртгэлийн лавлагаа олгож байна

Улс орон даяар иргэний шинэчилсэн бүртгэл эхэлснээс хойш Иргэний баримтын архивын ачаалал жирийн ажлын өдрүүдтэй харьцуулахад 4-5 дахин нэмэгдсан бөгөөд өдөрт дунджаар 1300 орчим иргэнд лавлагаа олгож байна.

Сүүлийн 2 сарын хугацаанд тус газрын иргэний баримтын архив 58 мянга гаруй иргэнд Иргэний гэр бүлийн 8 төрлийн архивын лавлагаа олгож үйлчилсэн байна. Эдгээр иргэдийн 80 хувьд нь төрөлтийн бүртгэлийн лавлагаа олгожээ. Өөрөөр хэлбэл монгол улсын иргэний анхдагч баримт бичиг болох төрсний гэрчилгээгээ хаяж, үрэгдүүлж, гэмтээсэн зөрчил дийлэнхи хувийг эзэлж байна гэсэн үг юм. Хүүхдийг төрснөөс хойш нэг сарын дараа буюу 30 хоногийн дотор эцэг эх нь төрсний бүртгэлд бүртгүүлж, төрсний гэрчилгээг нь авсан байх ёстой байдаг. Гэтэл 1951-1965 онд төрсөн иргэдийн дунд иргэний үүргээ биелүүлж, хүүхдээ дээрх заасан хугацаанд бүртгэлд хамруулах нь байтугай төрсөн онд нь бүртгүүлээгүй байх тохиолдол нилээд байна. Тухайлбал 1953 онд төрсөн хүүхдийг хожуу 1960 онд бүртгүүлсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл 7 настай, сургууль цэцэрлэгт орох үед нь бүртгүүлсэн байх жишээтэй. Үүнээс үүдээд лавлагаа авхаар ирсэн иргэн маань төрсний гэрчилгээгээ хаанаас хэзээ авсанаа санадаггүй, мэддэггүй, мэдээллээ үнэн зөв хэлэхгүй, зэргээс шалтгаалаад төрөлтийн бүртгэлийн лавлагаа нь гарахгүй, тодорхой хугацаанд хайх, иргэдийг хүлээлгэх хүндрэл гарч байгаа юм. Иймд архиваас лавлагаа авхаар ирж буй иргэддээ анхааруулж хэлэхэд төрөлтийн бүртгэлийг төрсөн ондоо хийлгэж байсан эсэх, хэрэв хугацаандаа бүртгүүлж амжаагүй хожуу бүртгүүлсэн бол хаана аль газар, ямар суманд хэдэн онд бүртгүүлсэн, мөн хэдий үрчлэгдсэн ч төрүүлсэн эхийнхээ овог нэрийг үнэн зөв мэдэж ирэх шаардлагатай байна.

Please publish modules in offcanvas position.