УБЕГ, МАОЭНХ хооронд хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурав

Санамж бичгийн зорилго нь Монгол Улсын Засгийн газраас 2010 оныг Бизнесийн орчны шинэтгэлийн жил болгон зарласантай холбогдуулан Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн механизмыг төлөвшүүлж, хөгжүүлэх, бүртгэлийн хууль тогтоомж, Олон улсын гэрээ конвенци, холбогдох дүрэм, журмыг сурталчилан таниулах, сургалт, судалгаа, сурталчилгаа, мэдээ, мэдээлэл солилцох зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллахаар тус газрын дарга Л.Мөнхбаатар, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны дарга нар хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зуралцав.

Тухайлбал, улсын бүртгэлийн асуудлаар ажил олгогч эздэд хандсан уриалга, зөвлөмжийг гаргаж, үйл ажиллагаанд нь мөрдүүлэх, шинээр бүртгүүлж буй хуулийн этгээдүүдэд зориулсан зөвлөмж боловсруулан хэвлэж, хуулийн этгээдийн гэрчилгээнд хавсарган түгээх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч дэмжин ажиллах тэднийг чадавхижуулах сургалт, сурталчилгааг хамтран зохион байгуулах зэрэг бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжсэн бүхий л арга хэмжээг хамтран зохион байгуулах юм. Мөн Бизнесийн орчны шинэтгэлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2 зорилт арга хэмжээ болох Өмчийн эрхийн хамгааллыг баталгаажуулах, холбогдох хууль дүрмийг боловсронгуй болгох, Хуулийн этгээдийг татан буулгахтай холбоотой шүүх, арбитр, эвлэрүүлэн зуучлах болон хуулийн этгээдийн шилжих үйл ажиллагааг тодорхой болгох, хөнгөвчлөх зорилгоор Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Дампуурлын тухай хуульд тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулаад ажиллахаар боллоо.

Please publish modules in offcanvas position.