Иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн сургалт-семинар зохион байгуулагдаж байна

Ашигт малтмал, уул уурхайн салбарын орлогоос хуримтлал үүсгэх, энэхүү орлогоос Хүний хөгжил сангаар дамжуулан иргэнд хишиг, хувь хүртээх зорилгоор УИХ-аас 2009 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийг батлан гаргасан.

Монгол улсын иргэний бүртгэлийн давхардал, зөрчлийг арилгах зорилгоор Улсын Их Хурлаас иргэний шинэчилсэн бүртгэлийг 2010оны 10 дугаар сард багтаан явуулах, үүнтэй холбогдуулан иргэний ухаалаг үнэмлэх олгох суурь дэд бүтэц, иргэний биеийн өгөгдөлд суурилсан мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгохыг Засгийн газарт даалгасан юм. Иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын иргэн “Хүний хөгжил сан”-аас хишиг, хувь хүртэх, нийт иргэний төрсний, иргэний үнэмлэхийн болон байнга оршин суугаа газрын бүртгэлийг баталгаажуулж, иргэний биеийн давхцахгүй өгөгдлийн мэдээллийн нэгдсэн сантай болох үр дүн гарч, иргэний бүртгэлийн давхардал арилах, цаашид иргэний бүртгэл төгөлдөршихөд чухал алхам болох юм. Шинэчилсэн бүртгэлийн үйл ажиллагааг 2010 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрөөс улсын хэмжээнд эхлүүлэхтэй холбоотойгоор сургалт зохион явуулж байгаа бөгөөд энэ сургалтад 21 аймгийн Иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн дэд ажлын ахлагч, Аймгийн Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга болон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга, Иргэний бүртгэлийн нэгжийн дарга нар оролцож байна. 2010 оны 6 дугаар сарын 16-наас эхлэж байгаа сургалт семинараар шинэчилсэн бүртгэлийг хэрхэн зохион байгуулах, түүний хэрэгжилтийг хангах асуудлыг цогцоор нь ярилцах юм.

Please publish modules in offcanvas position.