Иргэний баримт бичгийн зөрчил арилгах 1 сарын аян явагдаж байна

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас 3 дугаар сарын 1-ээс 4 дүгээр сарын 1-нийг дуустал иргэний баримт бичгийн зөрчил арилгах аяныг зохион явуулж байна. Иргэд энэ хугацаанд иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, хаягын бүртгэлийн зөрчлөө арилгуулах боломжтой юм.

Уг ажлыг зохион байгуулснаар баримт бичгийн зөрчилгүй болсон иргэд “Хүний хөгжил сан”-аас эх орны хишиг хүртэх, мөн түүнчлэн банк санхүүгийн байгууллагаар үйлчлүүлэх, эмнэлэг болон халамжийн үйлчилгээг саадгүй авах ач холбогдолтой. Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд хишиг, хувь хүртээх тухай Төр, засгийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааны нэг хэсэг нь иргэний шинэчилсэн бүртгэл явуулах явдал юм. Энэхүү аяны хүрээнд иргэд баримт бичгийн зөрчилгүй болсноор Монгол Улсын иргэн иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдах юм.

Please publish modules in offcanvas position.