УБЕГ-ын албан хаагчдад “Японы бүртгэлийн системийн тухай” сургалт зохион явагдлаа

УБЕГ-ын албан хаагчдад мэдээ, мэдээлэл хийх 2009 оны сүүлийн хагас жилийн төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж буй сургалтаар “Японы бүртгэлийн системийн тухай”- сэдвээр Японы Жи Эф Оберлин их сургуулийн эрдэмтэн, профессор Такао Сатог урьж Японы бүртгэлийн системийн тогтолцоо болон бүртгэл хэрхэн хийгддэг тухай 2009 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 16.00 цагт УБЕГ-ын ХЭБГ, ЭХЭБГ-ын ахлах бүртгэгч,

улсын бүртгэгч нар болон Тамгын газрын дарга, Мэдээлэл, технологийн газрын дарга, Тамгын газрын ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн нарт сургалт хийсэн. Сургалтад японы бүртгэлийн системийн тогтолцоо болон эд хөрөнгө болон хуулийн этгээдийн бүртгэлийн талаар албан хаагчдад нээлттэй, дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийсэн юм. ЭХЭБ болон ХЭБ, Иргэний бүртгэлийн газрууд нэгдэн УБЕГ байгуулагдсан нь Япон улсын бүртгэлийн тогтолцоотой ижил төстэйгөөрөө уг сургалтын онцлог оршиж байгаа юм. Японы бүртгэлийн газар нь Хууль зүйн яамандаа харъяалагддаг Иргэний хэргийн газар нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм байна. Энэ газар нь ЭХЭБ, ХЭБ, ИБ-ин асуудлыг хариуцан ажилладаг. Нийслэл болон орон нутагт 42 иргэний хэргийн хэлтэс буюу хэрэгжүүлэгч хороо гэж байдаг. Тавин мянгаас дээш хүн амтай газар Иргэний хэргийн 2-3 хэлтэс байна. Японд жилдээ дунджаар 10 сая орчим бүртгэл хийгддэг. Мэдээлэл 1.30 минут үргэлжилж, дараагийн удаад нарийвчилсан асуудлаар сонирхсон сэдвийн дагуу мэдээлэл хийх боломжтойг хэлсэн. Тако Сайто нь эд хөрөнгийн бүртгэлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийх боломжтой энэ талаар судалгаа шинжилгээний ажил хийдгээ дурьдсан юм. Уг сургалт явагдсанаар тус газрын ЭХЭБ болон ХЭБ-ийн ажилтнуудын ажлын арга барилыг боловсронгуй болгох, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, гадаадын бусад оронтой харилцан туршлага солилцох зэрэгт оршино.

Please publish modules in offcanvas position.