БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ / шинэчлэгдсэн /

Тус газар төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын түвшинд анх удаа “Байгууллагын стандарт” СS 11-0063-2009 дугаар бүхий үйлчилгээний стандартыг Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний газарт бүртгүүлж, баталгаажуулан мөрдөн ажиллаж байна.

Энэхүү стандартыг баталгаажуулан хэрэгжүүлж буй зорилго нь үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчдаас Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн албаны зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлж, ажлын байранд ажил хэрэгч уур амьсгал бүрдүүлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад оршино. Энэ нь төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод, хүртээмжтэй хүргэх, иргэн, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагад түргэн шуурхай, нээлттэй, соёлтой хүртээмжтэй үйлчилгээг хүргэх явдал юм. Үйлчилгээний стандартыг хэрэгжүүлснээр хүндэтгэх шалтгаангүйгээр иргэдийг чирэгдүүлдэг төрийн байгууллагын хүнд суртлыг арилгах, үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчид авилгад холбогдох зэрэг хууль бус үйлдлийг таслан зогсоож, үйлчлүүлэгч иргэд хоорондын харилцаа, уялдаа холбоог сайжруулах төрийн үйлчилгээг олон нийтэд нээлттэй, шударга явуулах нөхцөл бүрдэнэ. Уг стандартыг УБЕГ-ын даргын 2009 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 294 тоот тушаалаар баталсан бөгөөд энэ оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн байгууллагын хэмжээнд үйлчилгээний нийт ажилтан албан хаагчид дагаж мөрдөн ажиллаж байна. “Байгууллагын стандарт” гэдэг нь Байгууллагын үйлчилгээ, түүний үзүүлэлт, үйлчилгээний ажилтны үйл ажиллагаандаа баримтлах зарчим, хувцаслалт, соёл, гадаад төрх, үйлчлүүлэгчтэй харилцах харилцаа болон тэдний ажлын байранд тавих шаардлага, зэргийг тусган эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаар баталгаажуулсан баримт бичиг юм.

Please publish modules in offcanvas position.