Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт амжилттай оролцлоо

Монгол Улсын ерөнхий сайдын “Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагуудын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг” зохион байгуулах захирамжийг үндэслэн Нийслэлийн засаг даргын захирамжаар архив албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгуулалтын улсын үзлэг бүх яамд, агентлагуудад төлөвлөгдсөн хуваарийн дагуу явагдсан билээ.

Тэгвэл Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт “албан хэрэг хөтлөлт, архивын үзлэг” хуваарийн дагуу энэ сарын 5-наас 8-ны өдрүүдэд явагдаж өндөрлөлөө. Тус газар энэхүү үзлэгээр төрийн ажлын зохион байгуулалтын дүнгээр 100, архивын дүнгээр 86 , төрийн байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт 93 , архивын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн дүнгээр 97 , ерөнхий дүнгээр хувьтай буюу “A” буюу 92 үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.

Please publish modules in offcanvas position.