Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар үйлчилгээний шинэ танхим нээлээ

УБЕГ иргэний, хуулийн этгээдийн, эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээг нэгдсэн байдлаар чирэгдэлгүй үзүүлэх боломж, нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор зохион байгуулалтын нэлээд ажлыг хийж дуусган Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газарт үйлчилгээний шинэ танхим нээлээ.

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газрын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, бүртгэгч, үйлчлүүлэгчийн уялдаа холбоог сайжруулах, үйлчилгээний заалыг нэгдсэн системд оруулахад ихээхэн анхаарч иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээний заалыг томсгон, үйлчилгээний 6 цонх ажилладаг байсныг 14 болгож, иргэдийн бэлэн болсон үл хөдлөхийн гэрчилгээг нэг өрөөнөөс олгодог байсныг үйлчилгээний танхимд тусад нь олголтын 3 цонх нэмэгдүүллээ. Мөн орчин үеийн заалны гэрэлтүүлэг, агааржуулалт хийсний дээр өнгөний системд оруулж улмаар бүртгэлийн үйл ажиллагааг заалны системд шилжүүлэн нэг үйлчилгээнд ногдох талбайг үйлчилгээний стандартад хүргэх, үйлчилгээний мэдээллийн самбар, цахим мэдээллийн дэлгэц зэргийг суурилуулан тохижуулж үйлчлүүлэгч хэрэгтэй мэдээллээ өөрсдөө авах, тав тухтай , чирэгдэлгүй дараалал бий болгохгүйгээр үйлчилгээ авах боломж нөхцлийг 2 дахин нэмэгдүүлж цогцоор нь шийдэж өгөөд байна. Түүнчлэн үл хөдлөхийн гэрчилгээг нь гарсан эсэхийг мессежээр мэдээлдэг үйлчилгээ нэвтрүүлээд зогсохгүй үйлчилгээний танхимд суурилуулсан компьютерээс үйлчлүүлэгч өөрөө гэрчилгээ нь гарсан, үйлчилгээ нь хийгдсэн эсэх тухай мэдээллийг авах бололцоотой болсон. Мөн бүртгэлийн байгууллагууд нэгдсэнтэй холбоотойгоор вэб сайтаа шинэчлэн вэбэд суурилсан хэд хэдэн үйлчилгээ нэвтрүүлсэн. Энэ нь вэб сайтаараа дамжуулан иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч, “Онлайн лавлах 1890” чат ажиллуулж байгаа явдал юм. Өөрөөр хэлбэл та УБЕГ-ын үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой санал хүсэлтээ www.regisrationmongolia.com сайтад үлдээхийн зэрэгцээ “Онлайн чат”-аар шууд холбогдож бүртгэлийн талаарх холбогдох бүхий л мэдээллийг авах бүрэн боломжтой.

Please publish modules in offcanvas position.