Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар нэгдсэн системд шилжиж байна

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар иргэний, хуулийн этгээдийн, эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээг нэгдсэн байдлаар чирэгдэлгүй үзүүлэх талаар тус газаар нэлээд ажлыг хийж байна. Үүний дагуу өөрийн харьяа Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газрын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, бүртгэгч, үйлчлүүлэгчийн уялдаа холбоог сайжруулах, үйлчилгээний заалыг нэгдсэн системд оруулахад ихээхэн анхаарч иргэдэд

үйлчлэх үйлчилгээний заалаа томсгон, гэрэлтүүлэг, агааржуулалт хийж, улмаар бүртгэлийн үйл ажиллагааг заалны системд шилжүүлэн нэг үйлчилгээнд ногдох талбайг үйлчилгээний стандартад хүргэх зэрэг хэд хэдэн ажлыг хийж эхлүүлээд байна. Түүнчлэн эд хөрөнгийн эрхийг бүртгүүлэхээр гаргасан иргэдийн мэдүүлгийг гурван шат дамжлагаар шийдвэрлэдэг байсныг өөрчилж бүртгэгч тухайн мэдүүлгийг хүлээн авах, түүнийгээ бүртгэх, эцсийн шийдвэрийг гаргах гэсэн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлээд байна. Ингэснээр нэг талаас бүртгэгч, үйлчлүүлэгчийн чирэгдэл арилж, уялдаа холбоо ойртох, нөгөө талаас төрийн үйлчилгээ түргэн шуурхай хүнд сурталгүй иргэдэд хүрэх явдал юм.

Please publish modules in offcanvas position.