Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс үзүүлж эхэллээ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 3.2.1 дэх заалтад тусгасан ажлын хүрээнд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн дор дурдсан үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв /Мишээл, Драгон, Оргил, Дүнжингарав/ болон Чингэлтэй дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсээс 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс эхлэн үзүүлж эхэллээ.

Энэ нь төрийн үйлчилгээг нээлттэй, ил тод, түргэн шуурхай хүргэх, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний шат дамжлага, төвлөрлийг сааруулах чиглэлээр хийгдсэн зохион байгуулалт ба өмнө нь зөвхөн “100 айл” дахь УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт үзүүлдэг байсан үйлчилгээг ийнхүү Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд шилжүүлж байгаа юм.

Үүнд:

1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр иргэн, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх;

2. Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах;

3. Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн баримт бичгийг шалган хүлээж авч, улсын бүртгэлд бүртгэх

- шинээр байгуулсан хуулийн этгээдийн;

- өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийн;

- хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийн;

- улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин авсаны;

- хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар шинээр байгуулагдсаны;

- хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийн;

- хуулийн этгээдийг татан буулгасан баримт бичгийг хүлээн авч улсын бүртгэлд бүртгэх;

4. Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар шинээр болон дахин олгох:

- шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдэд;

- тамга, тэмдгийг хаяж үрэгдүүлсэн, устсан тохиолдолд хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр хяналтын дугаарыг хүчингүйд тооцож дахин олгох;

Харин гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд, түүний салбар төлөөлөгчийн газар болон олон улсын гэрээгээр байгуулагдсан Засгийн газар хоорондын байгууллага, түүний төлөөлөгчийн газар, гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын улсын бүртгэлийг Үндэсний хөгжлийн газрын дэргэдэх Нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс үзүүлж байгаа болно.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР

Please publish modules in offcanvas position.