Зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэсэн ажиллагааны мэдээ

/2019 оны 10 дугаар сарын 02-16-ны өдрийн байдлаар/

Зөрчлийн тухай хуулийн 15.24 дүгээр зүйлийн 1-д зааснаар “Тогтоосон хугацаанд иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй” үндэслээр 2 иргэнийг 40.000 төгрөгөөр, мөн хуулийн 10.20 дугаар зүйлийн 1-д зааснаар “Тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх, хэрэглэх, хадгалах журам зөрчсөн” үндэслэлээр 4 хуулийн этгээдийг 2.000.000 төгрөгөөр, 15.23 дугаар зүйлийн 1.1-д зааснаар “Хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй” үндэслэлээр 11 хуулийн этгээдийг 5.500.000 төгрөгөөр тус тус торгож, мөн 4 хуулийн этгээдийн холбогдох зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэлтэй танилцаад зөрчлийн талаарх гомдол мэдээллийг хүлээн авахаас татгалзах тухай тогтоол үйлдэж шийдвэрлэсэн байна.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

Please publish modules in offcanvas position.