Хаяж үрэгдүүлсэн иргэний үнэмлэхийг өдөрт нь хэвлэж олгоно


Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулах нээлттэй өдөрлөг 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд эхэлсэн бөгөөд яам, агентлагууд 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийг хүртэл  ажлаа тайлагнахаас гадна иргэдэд төрийн зарим үйлчилгээг үзүүлнэ.

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам түүний харъяа агентлаг байгууллагуудын уг арга хэмжээ 2019 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд болно. Энэ үеэр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан томоохон хөтөлбөрүүд болон салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан  таниулах, иргэдэд мэдээ, мэдээлэл өгөхөөс гадна улсын бүртгэлийн зарим төрлийн үйлчилгээг газар дээр нь шуурхай хүргэх юм.  

1. Иргэний улсын бүртгэлийн дараах үйлчилгээг үзүүлнэ.

 • Төрсний бүртгэл /харъяалал харгалзахгүй /
 • Гэрлэсний бүртгэл /харъяалал харгалзахгүй /
 • Хаяж үрэгдүүлсэн иргэний үнэмлэхийн захиалга /захиалгыг тухайн өдрийн 08.30-14.00 цагийн хооронд хүлээн авч, өдөрт нь хэвлэж 16.00 цагт буцаан олгоно
 • Гадаад паспортын мэдүүлэг хүлээн авах /СБД болон ЧД-ийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс ажлын 5 хоногийн дараа хүлээж авах/

2. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн дараах үйлчилгээг үзүүлнэ.

 • Барьцаалбартай барьцааны гэрээний бүртгэл
 • Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээний бүртгэл
 • Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах
 • Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах
 • Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох
 • Хуулбар хийлгэх
 • Бусад үйлчилгээний мэдүүлгийг хүлээн авах
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй лавлагаа

3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн дараах үйлчилгээг үзүүлнэ.

 • Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах
 • Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх. Үүнд:
  - Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай компани
  - Холбоо /ТББ/
  - Нөхөрлөл
 • Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх. Үүнд:
  - Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн
  - Хуулийн этгээдийн хаягийн
  - Хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн
  - Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдалагын
  - Хуулийн этгээдийн эрхлэх үйл ажиллагааны
  - Хуулийн этгээдийн дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин олгох

4. Архивын дараах лавлагааг олгоно.

 • Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Гэрлэлт бүртгэлийн лавлагаа
 • Гэрлэлт дуусгавар болсны лавлагаа
 • Гэрлэлт сэргээсний лавлагаа
 • Эцэг/эх/ тогтоосны бүртгэлийн лавлагаа
 • Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний лавлагаа
 • Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа
 • Цахим үнэмлэхний лавлагаа
 • Гадаад паспорт аваагүй лавлагаа
 • Гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа
 • Гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа
 • Байнга оршин суугаа хаягийн лавлагаа
 • Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн лавлагаа
 • Иргэний үнэмлэх /паспорт/ аваагүй тухай лавлагаа
 • Монгол улсын харьяатаас гарсан бүртгэлийн лавлагаа
 • Регистрийн дугаарын лавлагаа
 • Регистрийн дугаар өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа
 • 1 дүгээр маягтын лавлагаа
 • Хуулийн этгээд бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээд бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр өөрчилсөн тухай лавлагаа

Please publish modules in offcanvas position.