Орон нутагт ажиллалаа

УБЕГ-ын даргын 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/437 тушаалаар Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт, дотоод аудит хийх үүрэг бүхий Ажлын хэсэг 12 дугаар сарын 05-наас 10-ны өдрүүдэд орон нутагт ажиллалаа.

Тус хяналт шалгалт, дотоод аудитын зорилго нь хэлтсийн үйл ажиллагаа холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу явагдаж байгаа эсэх, өмнө хяналт шалгалтаар өгсөн зөвлөмжийн биелэлт, илэрсэн зөрчлийг арилгах дахин давтан гарсан эсэхэд гүйцэтгэл хийж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал, зөвлөмж өгч үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. Хяналт шалгалт, дотоод аудитыг иргэний, эд хөрөнгийн эрхийн, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, архив, мэдээллийн сангийн хадгалалт хамгаалалт, хэлтсийн дотоод болон санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр хийж, зөвлөмж чиглэлийг өгч ажиллав.

Please publish modules in offcanvas position.