Эд хөрөнгөө эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийн ач холбогдол

Та эд хөрөнгө өмчилдөг бол өмчлөх эрхээ, эд хөрөнгөө барьцаалж зээл авсан бол зээлийн гэрээг , түрээслүүлсэн бол түрээсийн гэрээгээ эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр хуулийн хүчин төгөлдөр болж, таны эд хөрөнгө хамгаалагдах эрх зүйн орчин бүрдэнэ. Ийнхүү эд хөрөнгө өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхээ болон түүнтэй холбоотой гэрээний эрхүүдийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлж хуулийн хүчин төгөлдөр болгох нь Иргэний хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль,

Ипотекийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжуудад заагдсан байдаг. Ийм учраас эрхийн улсын бүртгэл нь өмчлөгчийн эд хөрөнгөө өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхтэй холбоотой өнөөгийн болон ирээдүйн эрх ашгийг нь хамгаалахад шууд нөлөөлөх эрх зүйн гол нөхцөл гэдгийг сайтар ойлгох хэрэгтэй.

Please publish modules in offcanvas position.