“Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий хууль” батлагдан гарлаа

Улсын Их Хурлын 2009 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн нэгдсэн чуулганаар “Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий хууль”-ийг баталлаа. Уг хуульд Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, олон төрлийн бүртгэлийн нэгдсэн арга зүй, аргачлал, зарчмаар хийж гүйцэтгэх, хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийг байршлын кодоор зохицуулах тогтолцоог бий болгох, хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн мэдэээллийн санг бий болгох, иргэний бүртгэл мэдээллийн төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх тогтолцоог боловсронгуй болгох зохицуулалтад тусгагдав.

Энэхүү хууль батлагдан гарснаар Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоо, мэдээллийн сан бий болоод зогсохгүй, түүний эрхэлсэн байгууллагын эрх, үүрэг тодорхой болж улмаар төр, иргэнийг холбосон бүртгэлийн үйл ажиллагаа шуурхай болох эрх зүйн үндэс бүрдэж байна.

Please publish modules in offcanvas position.