Бүсчилсэн сургалт, семинар болно

Тус газар Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль , “Монгол улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд төв орон нутгийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн албаны ажилтнуудын ажлын арга барилыг боловсронгуй болгох, мэргэшлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, туршлага солилцох зорилгоор бүсчилсэн сургалт, зөвлөлгөөнийг жил бүр уламжлал болгож зохион явуулсаар ирсэн. Тэгвэл энэ удаад Иргэний, эд хөрөнгийн эрхийн,

хуулийн этгээдийн бүртгэлийн орон нутгийн ажлыг мэргэжил, арга зүйн нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах зорилгоор Нийслэл, орон нутаг дахь бүртгэлийн нэгж, тасгийн албан хаагчдын 2009 оны бүсчилсэн сургалт семинарыг энэ сарын 16-наас ирэх сарын 1-нийг хүртэл зохион явуулах гэж байна. Өөрөөр хэлбэл Хойд, Зүүн ба говийн, Төвийн, Баруун гэсэн 4 бүсийн аймгуудад тус тус зохион явагдана. Энэхүү сургалт Монгол улсын бүртгэл, бүртгэлийн үйл ажиллагаа, хяналтын тогтолцоо цаашид анхаарах болон тулгамдаж буй асуудал, Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл, иргэний үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөнийг хэрхэн үнэн зөв бүртгэх, улмаар иргэний бүртгэлийн баримтын сан хөмрөгийг бүрдүүлэх, цахим сан үүсгэх, тэдгээрийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, иргэний бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд ажиллах журам, компьютер техникийн байдлын аюулгүй ажиллагааг хангахад анхаарах олон асуудлууд түүнчлэн эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, холбогдох дүрэм, журам, үр нөлөө, ач холбогдол түүний хэрэгжилт, хуулийн этгээдийн болон жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэл, нэрийн баталгаажуулалт гэсэн өргөн цар хүрээг хамарсан сэдвийн хүрээнд явагдахаараа онцлоготой. Үүний зэрэгцээ хил залгаа оршдог нэг бүсийн мэргэжил нэгтнүүд өөр хоорондоо танилцан, харилцан ажлын арга барил, туршлагаа солилцох чухал ач холбогдолтой сургалт болж байгаа юм. Сургалтыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, түүний харьяа газар, хэлтсийн мэргэжилтнүүд удирдаж, заан явуулах бөгөөд сургалтанд нийслэл, 9 дүүрэг, 21 аймгийн Бүртгэлийн хэлтсийн нийт 300 гаруй ажилтан албан хаагчид хамрагдан оролцоно.

Please publish modules in offcanvas position.