Хуурамч баримт бичгийн илрүүлэлт сайжирч байна

Сүүлийн жилүүдэд манай иргэд гадаадад гарч хөдөлмөр эрхлэх болсонтой холбогдуулан хуурамч иргэний баримт бичиг үйлдэх зөрчил ихээр гарах боллоо. Зөрчлийн байдлыг судлан үзэхэд иргэд янз бүрийн аргаар овог, нэр, регистрийн дугаараа өөрчлүүлэх, улмаар царай төстэй байдлаа ашиглан төрсөн ах, эгч, дүүс зураг сольж иргэний үнэмлэх болон гадаад паспорт гаргуулах оролдлого ихэнхи хувийг эзэлж байна. Тус газраас өнгөрсөн оны III сараас 2009 оны IV сар хүртэлх хугацаанд иргэний баримт бичгийг хуурамчааар үйлдсэн 114 иргэний материалыг хууль хяналтын байгууллагад шалгуулахаар шилжүүлээд байна.

 Энэ оны эхний IV сарын байдлаар хуурамч материал бүрдүүлж иргэний баримт бичиг авсан 29 иргэнийг Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн дагуу хоёр сая 400 мянган төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авсан. Мөн хуурамч, бусдын паспорт, баримт бичиг ашигласан эсхүл хоёр буюу түүнээс дээш удаа өөрийн буруугаас гадаад паспортаа гэмтээсэн, хаяж үрэгдүүлсэн этгээдийг эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хоёр жил хүртэл хугацаагаар гадаадад хувийн хэргээр зорчих цагаачлах эрхийг түтгэлзүүлээд байна. 2008 онд дээрх төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн 33 иргэнд шүүхээс ял оногдуулснаас торгох ялаар 10, баривчлах ялаар 10, хорих ялаар 13 иргэн шийтгүүлсэн. Түүнчлэн 2009 он гарсаар 19 иргэн шүүхээс ял авсан. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Бүртгэл хяналтын газар хууль хяналтын байгууллагатай нягт хамтран ажилладаг бөгөөд дээрх шүүхээр шийтгэгдсэн хэргийн нилээдгүй хэсгийг тус газрын хяналтын улсын байцаагчид илрүүлж, улмаар хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн юм. Хил гаалийг иргэний бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбосонтой холбогдуулан хуурамч баримт бичгийн илрүүлэлт сайжирч байна. Иймд хуурамч баримт бичиг ашиглах боломжгүй болж байгаа тул иргэд бусдад иргэний баримт бичгээ ашиглуулах, бусдын бичиг баримтыг ашиглаж энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдохгүй байхыг тус газрын Бүртгэл хяналтын газраас анхааруулж байна.

Please publish modules in offcanvas position.